TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TUHELJ

Gajeva 4, Tuheljske Toplice
49215 Tuhelj
OIB: 32017731759

Tel./fax: ++385 (0)49 556 630
Mob: ++385 099 4556 630

info@tztuhelj.hr

www.tztuhelj.hr

Kulturna baština

Kapela Majke Božje Snježne

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ocijeni objekt!

Adresa i kontakt

Kapela Majke Božje Snježne

Na samom vrhu brijega, iza spomenika „Lijepoj našoj“ u Zelenjaku, stoji kapela Majke Božje Snježne.

Ova je kapela vrlo stara, spomenuta prvi put u vizitaciji 1639. godine.  Dograđivana je, pregrađivana, popravljana, no bez većih rezultata jer svega 50-ak godina kasnije od nje je ostao samo kip Majke Božje.

1802. godine počinje  njezino novo vrijeme; postavljen je novi glavni oltar, s desne strane podignut je oltar posvećen sv. Ivanu Nepomuku, sakristija se nešto kasnije preuređuje u oratorij, a s desne strane dograđuje se i nova s pjevalištem. Dovršen je novi zvonik, postavljena interesantna propovijedaonica koju je oslikao Bonitti. 1839. godine oltar sv. Ivana Nepomuka preuređuje se i posvećuje sv. Blažu a s lijeve strane podignut je novi oltar posvećen sv. Rozaliji. Orgulje su postavljene 1868. godine s naslikanim lijepim motivom – kralj David s harfom na sviraoniku. Novo zvono stavljeno je u toranj 1929. godine na mjesto rekviriranoga u 1. svjetskom ratu.
Statika kapele teško je oštećena u vrijeme kad su građene pruga i cesta Zagreb- Kumrovec. Tada su u kamenolomu, u podnožju brijega na kojemu se kapelica nalazi, za vađenje kamena korištene velike količine eksploziva zbog čega su ispucali zidovi i svodovi kapele te je posve poremećena njezina statika.  Prema ocjeni stručnjaka napravljen je projekt za sanaciju po kojemu se počelo s radovima 1999. godine.